Traditions-TV

Långsam TV för demenssjuka

Traditions-TV ger positiva minnen från förr som skänker glädje i ett långsamt tempo, med respekt för den demenssjuke och på dennes villkor.